LÉČBA NÁDORŮ

6. února 2008 v 15:59 | P.B. |  Onkologie
LÉČBA NÁDORŮ
: závisí na histologii,velikosti rozsahu nádoru,TNM klasifikaci,věku …
: je dlouhodobá,obtížná,pro pacienta náročná psychicky i fyzicky,s častými NÚ
: léčí se interdisciplinárně (mezioborově)
1) Chirurgická léčba
2) Léčba ozářením (radioterapie,aktinoterepie)
3) Chemoterapie (léčba cytostatiky)
4) Hormonální terapie
5) Imunoterapie
6) Podpůrná léčba
1) Chirurgická léčba
: je nejstarší metodou
: má tyto významy
- prevence - polypektomie (odstranění polypů)
- určení diagnosy a stadia nemoci - excize,extirpace (histologické vyšetření)
- radikální (kurativní) zákrok - léčebný zákrok,odstranění celého nádoru
- adjuvantní zákrok - odstranění zbytku nádoru po předchozím ozářením nebo chemoterapii
- paliativní zákrok - kolostomie
- rekonstrukční zákrok - rekonstrukce prsu po operaci
- zajištění cévního přístupu - kanylace žil a arterie,port (vyústění HDŽ - jednocestný)
Úloha sestry při chirurgické léčbě
1) Před operací
: řada vyšetření - úzkost,obavy - vysvětlit nutnost vyšetření,způsob provedení …
2) Při stanovení diagnosy
: jednotně informovat!!!
: plánovaný zákrok vysvětlit srozumitelně,opakovaně
: některá výkony - funkční nebo kosmetické (tracheostomie,mastektomie)
: psychická zátěž pro pacienta i rodinu - důležitá spolupráce
3) Po operaci
: ošetření rány (kůže se často hůře hojí - infekční komplikace,je oslabená imunita nádorem nebo
chemoterapii)
: sledování nemocného - drenáže
: zabránění vzniku komplikací
2) Léčba ozářením (radioterapie,aktinoterepie)
: ionizující záření (rychle dělící buňky jsou na toto záření velmi citlivé) - nejde použít na
všechny nádory
Metody záření
1) Jednorázové
: celá dávka se aplikuje v jednom sezení (Lexelův gamanůž) - tím se zničí nádor
2) Frakciované
: jedná dávka je rozdělena do dalších dílčích dávek - ničí se více polí
Záření rozdělujeme na :
1) Transkutánní
: přes kůži - povrchové nebo hloubkové
2) Vnitrotělní
: zářiče v tělních dutinách nebo tkáních
brachyterapie
: zdroj se umisťuje do těsné blízkosti nádoru nebo nádorového
lůžka
: příprava se provádí v krátkodobé anestezii - speciální
radioizotopové zavaděče
: použití - gynekologické nádory,GIT (paliativní péče -
jícen,žaludek),plíce - zmírnění dechových potíži
Ošetřovatelská péče u ozařovaných nemocných
: před ozářením je nutné upravit celková stav nemocného po stránce výživy,metabolické,KO,
odstranění zánětlivých ložisek
Nemocné poučíme
1) kde a jak bude ozařován,délka jednotlivých záření,celkový počet záření - pečlivá příprava
2) jaké změny,obtíže může očekávat,zdůrazníme,že záření je nebolestivé,příprava na NÚ
3) jak může pacienta sám přispět ke snížení NÚ
4) jak si má ošetřovat kůži v místě záření (zachovat značky !!!)
5) podpisem pacient potvrzuje že byl poučen
Zásady předcházení poškození kůže a ošetření poškozené kůže
: udržovat ozařovanou oblast čistou,suchou,umývat ji jemně,tekoucí vodu bez dráždivého mýdla
: kůži sušit opatrně,spíše vysávat měkkým ručníkem
: vyhnout se používaní pudrů,deodorantů a parfému
: holit se pouze elektrickým strojkem,nepoužívat vodu po holení
: nosit měkké oblečení z přírodních materiálů,které neškrtí a nedráždí kůži
: vyhýbat se přímému slunečnímu záření a extrémním teplotám,zákaz solária
: na ozařovanou kůži nepoužívat náplasti
Nežádoucí účinky po ozáření
: akutní - dočasné,odezní bez trvalých změn
: chronické - mají za následek trvalé poškození
: genetické - velmi pozdní změny,objevují se po desetiletích u další generace
1) Akutní
: souvisí s místem ozáření
: alopecie - vypadávání vlasů a chlupů
: reakce na kůži - erytém,deskvamace (šupinatění,suchá/vlhká) ,macerace,radiační nekróza
: xerostomie - netvoří se sliny - doporučíme pití Vincentky
: faryngitis,laryngitis - časté pití,hygiena DÚ,inhalace,šetřit hlas
: ztráta chuti k jídlu - výběrová dieta,malé dávky
: ezofagitida + dysfagie,odynofagie - nedráždivá měkká strava
: radiační pneumonie - dechová cvičení,nekouřit,zvlhčovat vzduch,inhalace
: nevolnost,zvracení - antiemetika (zofram),hluboké dýchání,odpoutat pozornost
: průjem - bezezbytková strava,léky ovlivňující střevní peristaltiku (Reasec,tinktura opii)
: cystitis - dostatek tekutin,nedráždivá strava,sledování močení
: útlum kostní dřeně - vyšetření KO,přerušení záření
: radiační syndrom - při velkých dávkách záření - neklid,nespavost,únava,bolesti hlavy
2) Chronické
: objevuj se po 12 - 18 měsících po ozáření
: kožní atrofie - suchá,tenká kůže
: zvýšení pigmentace,depigmentace
: sklerotizace pojivové tkáně
: atrofie sliznic - retrovaginální píštěl,stenóza rekta
: fibróza plic - snížení respirační plochy
: ledviny - poškození glomerulu - zvýšený TK
: kosti - odvápnění,zástava růstu
3) Chemoterapie (léčba cytostatiky)
: léčba cytostatiky
: terapie protinádorovými léky, které nepůsobí selektivně na nádorové buňky, ale i na rychle se
dělící normální tkání
: nejúčinnější je v počátečních fází nádoru, kdy se buňky rychle dělí
: chemoterapie se provádí formou cytostatik - jsou to látky, které zabraňují dělení buněk,
zastavují jejich množení a tím i růst nádoru
: mají toxický účinek na zdravé tkáně
Použití chemoterapie
1) dificitivní léčba
: jediná nebo nejdůležitější terapie
: používá se jen u leukémií a léčbě lymfómů
2) neadjuvantní léčba
: nejdříve se podá chemoterapie a poté chirurgická léčba
3) adjuvantní léčba
: nejdříve operace nebo radioterapie a poté chemoterapeutické zničení buněk; např.: ca
prsu, ca ovarií
4) potenciální léčba
: radioterapie společně s chemoterapií - najednou,ca čípku děložního
5) paliativní léčba
: pouze, když je vhodná - nutno zvážit; velké množství vedlejších účinků
: slouží k prodloužení života
6) záchranná léčba
: používá se při relapsu onemocnění → lymfómy, seminolymfom
7) experimentální léčba
: využití experimentů při léčbě - výzkum nových léků - Masarykův onkologický ústav
Brno (nejlepší onkologický ústav v České Republice
Způsoby chemoterapie
1) monochemoterapie
: pouze jedno cytostatikum - používá se velmi málo
2) kombinovaná chemoterapie
: nejčastější léčba; léky zvyšují vzájemně svoji aktivitu a snižují vývoj rezistence
: více chemoterapeuticky
3) vysokodávková chemoterapie
: vysoké dávky, transplantace kostní dřeně, zachováváme určitá pravidla při podání -
LIVE ISLAND - ostrůvky života - při léčbě leukémie
: ostrůvky života - místnost, do které nikdo nesmí chodit, naprosto sterilní prostředí,
v případě vstupu - oblečení jako na OP; veškeré pomůcky individuální, …
FNHK, Brno, hematoonkologie,
Způsoby podání chemoterapeutik
1) per os
: nejjednodušší, nejpříjemnější pro pacienta; používá se málo často
: např.: chronická leukémie - LEUKARAN tbl.
2) intravenózní
: injekční a infuzní podání - musíme proplachovat
: nejčastější aplikace chemoterapeutik
: pozor na praravenózní aplikaci → odsátí a podání antidota, alkoholové obklady
: sledujeme funkci ledvin - funkční vyšetření ledvin (kreatinin clearence - ráno v 6:00 a večer
v 18:00, současně musíme změřit hustotu a množství, na žádanku napsat hmotnost a výšku p. : sledování P+V tekutin, časté proplachy MANITOL - proplach ledvin
: velké množství tekutin
centrální kanylace
: venae jugularis, subclavia
: péče o kanylu - postupovat přísně asepticky, pouze pro aplikaci chemoterapeutik, nic jiného
se tam nesmí aplikovat
port - a - cath
: podkožní rezervoár s vyústěním do horní duté žíly, jednocestný, proplach Heparinem
: např.: u pacientů s leukémií
3) intramuskulární, subkutánní
: méně často, spíše ne
4) intrakavitální
: aplikace chemoterapeutika přímo do dutiny - zavedení katétru
5) intraarteriální
: aplikace do artérie; méně nežádoucích účinků, vysoká koncentrace v tumoru
6) aplikace do nádoru
: výjimečně, např.: kožní nádory
Nežádoucí účinky chemoterapeutik
1) Rychle nastupující
: bezprostředně po aplikaci, maximálně do několika hodin
: alergická reakce - šok, horečka, exantém
: žilní komplikace - záněty žil až nekróza
: syndrom rychlé nádorové lýzy - rozpadání buněk → porucha ledvin (urátová nefropatie),
selhání ledvin
: nauzea, zvracení, nechutenství, záchvaty křečí
ošetření:
: sestra snižuje negativní prožívání svým přístupem, radou, dietním opatření (chladnější jídla a
nápoje), pomalu polykat, málo jíst, nedráždivá strava
: aplikace medikamentů - antiemetika ZOFRAN inj., tbl.
: velký vliv má prostředí - barva, výzdoba, TV, muzikoterapie, poloha Fowlerova zvýšená (není
tak špatně od žaludku)
2) Časné reakce
: snížení KO - leukopenie, anemie, krvácivé stavy (trombocytopenie), nutná aplikace transfůzí,
infůze, náplavy trombocytů
: stomatitis, faryngitis, esofagitis, enteritis - měkká kašovitá strava, šetřící
: paralytický ileus - není peristaltika střev - SYNTOSTIGMIN
: hemoragická cystitis, nefrotoxicita - hyperhydratace MANITOL 20% - pozor na krystalky
(rozpustit v teplé vodě)
: změny mineralogramu - zvracením a ozářením → křeče, poruchy rytmů; nutno sledovat
hladinu minerálů - chloridy, vápník, natrium, sodík, draslík
: ototoxicita (ztráta sluchu), alopecie (vypadávání vlasů), pneumonie, encefalopatie
: poškození kostní dřeně a sliznic - hospitalizace v ochranném prostředí, LIVE ISLAND
individuální pomůcky, důkladná ošetřovatelská péče, širokospektrá ATB dle K+C, krevní
deriváty, pozor na poškození sliznic → nepodáváme ostré jídlo, zácpa
ošetření:
: podpora psychiky nemocného - vypadávají řasy, obočí, vlasy
3) Pozdní reakce
: kardiopatie - srdeční selhání
: pneumopatie - fibrózy plic - pozor na anestézii
: hepatopatie - pouze vzácně - cirhóza, selhání ledvin
: kožní změny nehtů - hyperpigmentace, fotosenzitivita
: pokles sekrece pohlavních hormonů - aspermie, předčasné menopauza
: sekundární malignita - akutní leukémie
: osteoporóza pokud se podávají kortikoidy
Další informace
: v souvislosti s chemoterapií se může měnit barva moči, pacient může mít ↑ TT, …; musíme
nemocného včas edukovat
trendy:
: pokud lze, podáváme chemoterapii ambulantně - výhodné z hlediska nozokomiálních nákaz je
podání chemoterapie v domácí péče, zde v ČR moc se neuplatňuje
4) Podpůrná léčba
: pomáhá snižovat,eliminovat NÚ léčby a vlastního nádoru
Podání:
: minerály + infúzní terapie,vitamíny
: krevní deriváty (ERD,trombocyty)
: O2,lymfodrenáž
: antiemetika,antidiarhoika,anxiolytika,ATB,kortikoidy (NÚ vznik, sekundárního DM,vysazuje
se postupně)
: léčba bolesti
: psychoterapie
: strava (žádné plísňové potraviny,omezit alkohol,uzeniny,hovězí,vnitřnosti,plody moře vše co je
konzervované),životospráva (odpočívat,předcházení stresu,udělat si na sebe čas,pravidelný
spánek,procházky,nekouřit)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama