Psychologie jako obor, odvětví, metody používané v psychologii

9. února 2008 v 8:50 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie
Psychologie
: věda zabývající se psychikou
: obor zabývající se duševními vlastnostmi, procesy a stavy - jejich příčinami a projevy
: usiluje o co nepřesnější poznání a popsání jednotlivých jevů lidské psychiky
Psychika
: zahrnuje veškerý duševní život člověka
tvoří ji
a) prožívání - vnitřní život člověka,emoce,myšlenky
b) chování - vnější projevy chování
- expresivní (dáváme najevo své myšlenky) / adaptivní (ovládané chování)
c) podvědomí (nevědomí) - instinkty a pudy,zážitky,automatismy
Odvětví psychologie
1) Základní
a) obecná psychologie
: formuluje obecné zákonitosti psychiky a definuje základní pojmy
: zkoumá a vysvětluje vznik a vývoj psychiky a lidského vědomí
b) psychologie osobnosti
: zkoumá osobní vlastnosti člověka a jejich utváření
c) ontogenetická psychologie
: zkoumá vývoj lidské psychiky od početí do smrti
d) fyziologická psychologie
: zkoumá biologicko-fyziologickou podmíněnost psychických jevů (činnost CNS …)
e) sociální psychologie
: zkoumá život člověka ve společnosti,jak psychologicky člověk ovlivňuje společnost a naopak
f) psychopatologie
: zkoumá chorobné změny,abnormality v duševním vývoji
2) Speciální
a) zoopsychologie
: zkoumá psychiku zvířat
b) diferenciační psychologie
: zkoumá rozdíly v psychice lidí (rozdíl v psychice muže a ženy)
3) Aplikované
a) pedagogická psychologie
: psychologie vzdělávacího procesu,psychika žáka,učitele,učení
b) zdravotnická psychologie
: psychika pacinetů,sestry,psychologie ošetřovatelského procesu,nemoc,pomáhá léčit
c) ekologická psychologie
: zkoumá vzájemné vztahy mezi člověkem a jeho okolím,důsledky jeho chování pro přírodu
d) psychologie práce
: zabývá se otázkou jak motivovat lidi k lepší a výkonnější práci
e) psychologie sportu
: zabývá se tím, jak působit na sportovce, aby dosáhli co nejvyšších výkonů
f) psychologie reklamy,dopravy
: tvorba dopravních předpisů,psychologické podmínky problematického cestování
: působí na člověka, tak aby si nabízené zboží zakoupil
g) experimentální psychologie
: zkoumá psychické jevy prostřednictvím laboratorních a přirozených experimentů
h) poradenská psychologie
: zabývá se školstvím,rodičovstvím,manželství
i) forenzní psychologie
: psychika vězňů,co je vedlo ke spáchání TČ
j) vojenská psychologie
: válka,myšlení vojáků,vítězství
Metody v psychologii
1) Pozorování
: zaměřené sledování určitého objektu,pozorujeme náladu,chování,vystupování na veřejnosti,
temperament,charakterové vlastnosti,emoce,mimika,gesta,pohyby
: mělo by být naplánované
a) extrospekce - pozorování někoho jiného
b) introspekce - pozorování sama sebe
2) Rozhovor
: založený na otázkách a odpovědích
a) individuální - rozhovor mezi čtyřma očima
b) skupinový - vidíte jak se osoba projevuje ve vztahu k druhým
c) řízený (direktivní) - neustále kladete otázky
d) volný (nedirektivní) - nastolíte téma a osoby ho rozebírají samostatně
e) přímý - otázky kladené míří přímo k problému
f) nepřímý - k cíly oklikou
3) Dotazník
: "písemná forma rozhovoru"
: výhoda je, že během krátké doby získáme odpovědi od mnoha lidí
: nevýhoda - nevidíte reakce,zkreslování
4) Experiment
: zkoumá změny psychiky člověka za určitých podmínek
a) laboratorní
b) přirozený
: podmínky - čas,místo,srovnání výsledků,přítomna kontrolní skupina,záznam výsledků
5) Testy
: vědomosti,IQ,schopnosti
a) projekční - psychický stav člověka,osobnost,odkrývá emoce
- test inkoustových skvrn,začarovaná rodina,asociační test
b) sociometrie - měří vztahy ve skupinách,význam pro vedení útvaru
6) Studium lidské činnosti
: hudební,výtvarná díla,sešity žáků,rozbor písma,deníky,ruční práce
7) Životopis
: popisuje průběh dosavadního života
8) Anamnéza
: shrnutí životně důležitých údajů
a) RO
: oblast údajů (informací), která hovoří o rodině daného jedince
b) OA
: oblast údajů z osobního života
9) Kazuistika
: staví na ukázkovém příkladu
: na určitém případu je uváděn problém
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama