Osobnost - charakteristika, poznávání osobnosti - význam,faktory zkreslující poznání. Získané vlastnosti osobnosti - charakter,schopnosti,zájmy

9. února 2008 v 8:56 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Osobnost
: osobnost je komplex bio-psycho-sociálních vlastností; jedinečná neopakovatelná bytost
: biologická společenská bytost, osobnost má společenskou roli a pozici (úkoly, povinnosti, …)
: každý člověk je osobnost - každý je jedinečný individuum; v psychologii má osobnost
nehodnotící charakter
biologické znaky
: výška, postava, věk, pohlaví, barva pleti, barva vlasů a očí, barva hlasu, velikost nohou, tvar
obličeje, tvar nehtů, uší, …
psychické znaky
: liší se prožíváním, vlastnosti - povahové, charakterové
: charakter člověka
: vlastnosti temperamentu - živý, názory, schopnosti, dovednosti, náboženství, vlastnosti
psychických procesů a stavů - druh paměti, fantazie, zájmy
sociální znaky
: společenské vlastnosti, vcítění se - empatie, návyky, rodina, přátelství, povolání
Vlastnosti osobnosti
dynamické - vlastnosti, které se dostávají dopopředí vzhledem k okolnostem
stálé - získané vlastnosti,zpravidla do 3 let života,občas odsouváme do pozadí,snažíme se je redukovat
vrozené vlastnosti
: biologické - fyzické, psychické - temperament, vlohy, dispozice, intelekt, somatotyp
získané vlastnosti
: sociální, charakter, zkušenosti, schopnosti, zájmy, povaha, postoje, hiarerchie hodnot
Poznávání osobnosti
význam
: správné posouzení osobnosti - kladně i záporně
metody
: pozorování, rozhovor, dotazník, testy (projekční, grafologické, frustrační), životopis
Faktory zkreslující hodnocení
1) První dojem - pořadí informací
: není vždy správný, jak na nás působí; zevnějšek
: velmi důležitý, pokud je nám někdo sympatický na první dojem - poté dále hodnotíme kladně
2) Haló efekt
: zkreslení hodnocení - informace od druhých lidí → vyvolává stav, kterým hodnotíme
3) Růžové brýle
: stav zamilovanosti, pouze kladný vztah
efekt shovívavosti
: nedokážeme na druhých najít negativní vlastnosti; negativní vlastnosti odsouváme do pozadí
4) Figura v pozadí
: na podkladě společnosti, rodiny, profese; např. člověk v partě
: přisuzují se mu vlastnosti které člověk doopravdy nemá - např.: pankáč - připisujeme
vlastnosti celé skupiny
5) Aktuální psychický stav
: vlastní aktuální psychický stav, který může hodnocení zkreslit, záporně a kladně
: afektové stavy značně zkreslují objektivní poznání
6) Autoprojekce
: tendence posuzovat druhé dle sebe; můžeme promítat vlastní chyby, které nemáme rádi
: podvědomě; obraný jev sloužící k zachování sebeúcty a udržení psychické rovnováhy
: druhým lidem přisuzujeme sví negativní vlastnosti
7) Soukromá teorie osobnosti
: přisuzujeme vlastnosti dle vzhledu, připisujeme vlastnosti bez zjištění, zda je opravdu má
: např.: blondýnky jsou hloupé, s učitelkami se nedá žít, odstáté uši - podvodníci
8) Charakter interakce
: vztahy mezi sebou, vztah k druhým lidem nebo pracovníka
: všímáme si pouze vlastností,které jsou z hlediska vztahu významné a důležité-neúplné poznání
Charakter
: soubor psychických, získaných vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce chování a
formuje se vlivem výchovy společenského prostředí a sebevýchovy
: souvisí s mravními vlastnostmi společnosti
: projevuje se v chování
Struktura charakteru - vlastnosti
1) volní vlastnosti
: souvisí s vůlí - cílevědomost, houževnatost; vůle nám slouží k překonávání překážek
2) odolnost k zátěži
: stres, tlak, labilita
3) pracovní
: odrážejí všechny vlastnosti, např.: lenost, trpělivost, pečlivost, odpovědnost
4) vyjádření vztahu k sobě
zdravé sebevědomí - sebedůvěra, sebekritika, skromnost, hrdost, sebeúcta, sebekontrola
přehnané sebevědomí - domýšlivost, nadutost, vypínavost, povýšenost, samolibost
snížené sebevědomí - stahovačnost, méněcennost, malomyslnost
5) mravní vlastnosti
: vyjadřují vztah k morálce - zbabělost, statečnost, upřímnost, pravdomluvnost, nebojácnost,
6) společenské vlastnosti
: vyjadřují vztah k lidem, společnosti, blízkost k druhému člověk, např.: soudržnost, soucit,
srdečnost, lhostejnost a jejich opaky
altruismus- opak sobectví, obětavost, neješitnost, nezištná pomoc
egoismus- orientace sama na sebe, zvýšená kritičnost, sobectví, bezohlednost k druhým
7) názorové a světonázorové vlastnosti
: názor na svět, víra v boha a atheismus; vztah k míru x bojechtivosti, vlastenectví x vlastizradě,
tolerance x rasismus
Schopnosti
: vznikají při činnostech; rozvijí se na podkladě vloh; základ pro lepší výkon činností
: vlastnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonání nějaké činnosti
: jsou ukazatelem rozdílu a výsledku činnosti
: nemůžeme ztotožňovat s dovednostmi, zkušenostmi a návyky
: trénink vede k lepším výsledkům
1) obecné
: podmiňují úspěšnost vykonání daného úkolu, např.: inteligence, moudrost, orientace
2) specifické
umělecké- malování,sochařství, hudební - např.: zpěv, módní návrhář, literární, recitační, focení
senzo-motorické - řemeslné (kovář) sportovní, tancování
myšlenkové - řešení křížovek, kvizů, učení
Stupně schopností
1) nadání - výsledky lepší
2) talent - výsledky mimořádné
3) genialita - výsledky epochální - mimořádně nadprůměrné
Zájmy
: zaměřenost člověka na nějaký jev, předmět - např.: hudba, malování, zvířata - naše záliba,
: trvalé úsilí člověka zabývat se předměty (činnostmi), které jsou pro něj důležité z hlediska
poznávacího nebo citového
: zájmy jsou významným aktivačním motivujícím činitelem - motivuje nás, aktivuje činnost
: projevují se klidném citovém zbarvení při činnostech spojené s činnostmi zájmů
: úsilí o co nejlepší poznání předmětu
význam
: rozvoj osobnosti - nové vědomosti a dovednosti;poskytují zábavu a odreagování;uvolnění a
aktivní odpočinek
Dělení
1) nižší
: přechodné - zaměření osobnosti pouze na chvíli; spojené s potřebami (hlad - zájem o jídlo),
provází je nepříjemný pocit, po uspokojení odezní
2) vyšší
: naše záliby, trvalé zaměření osobnosti
: vášeň - velmi vystupňovaná záliba; trvalé zaměření
Druhy zájmů
1) materiální
: shromáždit něco - např. sběratelství
2) společenské
: ve společenské a organizační činnosti v zájmových, politických a dalších organizací; nesledují
osobní cíl → přispět ke společné věci; např.: ochotnické divadlo, dobrovolná práce
3) duchovní
: divadlo, četba
4) sportovní
5) řemeslné
: vyšívání, kutilství
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 jak napsat článek jak napsat článek | Web | 2. srpna 2011 v 9:17 | Reagovat

článek obsahuje obecné informace, je to spíš osnova, než nápověda

2 Petra Petra | 3. srpna 2011 v 8:54 | Reagovat

A to stačí k tomu aby si ten koho to zajímá zbytek vyhledal v odborných knížkách.Smyslem není přepsat slovo od slova.

3 Antonsnawl Antonsnawl | E-mail | Web | 15. ledna 2017 v 2:55 | Reagovat

Super Cialis 40 Mg Secure Progesterone Ups Price On Line Order Cipro No Prescription  <a href=http://call4ph.com>online pharmacy</a> Propecia Sell Buy Cephalexin 500mg Capsules Viagra Usa Pharmacy order accutane online from canada Wikipedia Cialis Viagra Overnight Best Price  <a href=http://med84.com>buy viagra</a> Can Amoxicillin 500mg Clear Up Gonorrhea Discount Purchase Fluoxetine No Prior Script Levitra Paiement Par Paypal Kamagra Dosis cheap accutane online Acquisto Kamagra Metz  <a href=http://rxdemon.com>viagra</a> Ed Cause American Pharmacy Store Viagra Levitra Cialis Compare Can Jenday Conures Birds Have Amoxicillin  <a href=http://perpill.com>viagra</a> Cialis Brand Overnight Delivery Information On Cephalexin  <a href=http://cpsmeds.com>cialis online</a> Order Kamagra Online Uk Cialis 20 Mg Mitad

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama