Sociální skupina - druhy,znaky, role vůdce v sociální skupině. Sociální interakce. Konflikty a jejich řešení, asertivní jednání

9. února 2008 v 9:14 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie
Sociální skupina
: seskupení lidí,které v jejich vědomí vytváří pocit sounáležitosti
: každá skupina je dynamická,neustále se mění
: dynamika se projevuje ve vyčlenění vůdců,vytvoření skupinových norem a kontroly
Druhy sociálních skupin
1) Podle velikosti
a) malá
: malý počet osob, které se znají,vzájemný kontakt,komunikace tváří v tvář
b) velká
: velký počet členů,nejsou v bezprostředním kontaktu, nemusí se znát,navzájem nekomunikují,
mají rozvětvenou a pevnou organizaci,delší trvání,symboliku a jednotná názor (sekty,armáda …)
2) Podle charakteru vzniku
a) neformální
: vytvoření vztahů přirozenou cestou na základě citových vztahů a potřeb,vznikají často uprostřed
formální skupiny (parta kamarádů)
b) formální
: vznikají na základě pravidla,řídí se podle pravidel (školní řád,vojenský řád) a předem danou
náplní (vzdělání ochrana státu)
3) Podle intimity vazby
a) primární
: úzká vazba mezi členy,důvěra,intimita (úzká,emocionální a intimní vazba) - rodina
b) sekundární
: každá skupina,do které se člověk v průběhu života dostane
Znaky sociální skupiny
: interakce - vzájemné působení,ovlivňování mezi členy
: společné cíle na kterých společně spolupracují
: vědomí soudržnosti - vzájemná závislost a sounáležitosti
: organizovanost - každý člen má určité místo (mají vůdce)
: společné hodnoty - regulují chování členů skupiny
: na základě hodnot si skupina stanovuje skupinové normy
: disciplína - dodržování skupinových norem
: častost soc.kontaktů mezi členy skupiny
: dynamika pozic ve skupině (vůdce který není zdatný je nahrazen zdatnějším člověkem)
Role vůdce ve skupině
: má respekt před členy skupiny,autoritu,popularitu,nejvyšší status
: při hodnocení mají na něj nejnáročnější očekávání ( že bude stmelovat skupinu,bude nejlepší ze skup.)
: nejčastější hlasový projev,rychle se ujme vedení,členové skup, se na něj obracejí
: je středem pohledu,má rozhodující slovo,určuje cíl skupiny,reprezentuje skupinu navenek
: organizuje co a jak bude skupina dělat,určuje postavení ostatních členů
: řeší a rozhoduje spory ve skupině,rozhoduje o udělené pochval a trestů,iniciátorem dění
Sociální interakce
: vzájemné působení a ovlivňování mezi jejími členy, řetězová reakce
řetězová reakce - chování jedné soby se stává podnětem pro druhou
1) koakce
: členové skupiny vykonávají určitou úlohu bez spolupráce, rivality a soutěžení
: navzájem se neovlivňují
2) kooperace
: členové skupiny jsou při vykonávání úlohy na sobě závislí, spolupracují
: uvědomují si společné cíle
: navzájem se ovlivňují
3) rivalita
: členové skupiny se snaží zlepšit své výsledky, a zároveň oslabil síly partnera
: rivalita je přítomna tehdy, když jsou výsledky jednotlivých členů skupiny víceméně podobné
: používají se i nečestné způsoby
4) soutěžení
: motivuje k lepším výkonům
5) koexistence
: existence jedinců "vedle sebe", kdy nedochází ke vzájemné komunikaci
6) tolerance
: ohledy na potřeby ostatních jedinců
7) ironizování
: zesměšňování, zlehčování, ponižování
8) reciprocita
: vzájemné vyhovění si potřebám mezi členy skupiny
9) škádlení
: jen v užších a intimních vztazích (přátelé, rodina)
Konflikty a jejich řešení
konflikt - situace,kdy dochází ke střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli
Vznikají - odlišnost zájmů,postojů a zájmů,odlišnost potřeb a citů
Rozdělujeme
a) vnitřní konflikt - intrapsychický
: něco si vsugerujeme,usmyslíme,konflikty uvnitř nás
: konflikt mezi tím co bychom chtěli dělat a co musíme dělat,konflikt rolí
řešení:
: vybereme si tu možnost,která je pro nás výhodnější (/do budoucna,finančně …)
b) vnější konflikty - intrapersonální
: okolí na nás klade protichůdné požadavky
: pocity - převážně negativní - vztek,impulsivnost,agrese,stres,flustrace
: vegetativní projevy - zrudnutí,pocení zvýšení TT,TK,D a P
řešení:
a) model boje - agrese,násilí,hněv,hádka
b) model útěku - stranění,uzavření se do sebe,popření
c) model řešení - pozitivní motivace obou subjektů,rozebrat problém,přiznat si podíl na konfliktu
,aktivní podíl na řešení,kompromis,k vyřešenému problému se již nevracet
Asertivní jednání
: sebeprosazení,člk je zodpovědná za své chování,ví co chce,jak toho dosáhnout,důsledky jeho
chování
: říká co cítí,umí naslouchat,umí přiznat chybu,přijmout kompromis
: je spolupracující,přiměřeně sebevědomý
: klidný,lidé mu rozumějí,když udělá chybu hledá řešení bez zbytečného prožívání,toho co se stalo
: pozná zda je sním manipulováno
Asertivní práva
Právo sám posuzovat svoje vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně sám zodpovědný
Právo neposkytovat žádné výmluvy, ani omluvy vysvětlující tvoje chování
Právo sám posoudit, nakolik jsi zodpovědný za řešení problémů ostatních lidí.
Právo změnit názor.
Právo dělat chyby.
Právo říct já nevím.
Právo být nezávislý na dobré vůli a mínění jiných.
Právo dělat nelogická rozhodnutí.
Právo říct já ti nerozumím.
Právo říct je mi to jedno.
Asertivní techniky
1) Pokažená gramofonová deska
2) Otevřené dveře - umožňují snášet kritiku a přijímat kritiku
3) Sebeotevření
4) Volné informace
5) Negativní aserce - přijímání vlastních omylů a chyb
6) Negativní dotazování
7) Selektivní ignorování - umožňuje vyrovnat se s kritikou
8) Přijatelný kompromis - domluva
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama