Význam Čití a vnímání - charakteristika, vlastnosti, změny v průběhu ontogenetického vývoje,poruchy Zaměstnání vhodné k rozvoji smyslového vnímání.

9. února 2008 v 8:50 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie
Čití a vnímání
: výsledek práce smyslových analyzátorů
: umožňují nám smyslové poznání světa
Čití
: činnost analyzátorů - podněty působí na naše analyzátory a tyto podněty si uvědomujeme - zrak,
hmat (tlak,teplo,bolest),chuť,čich,sluch
: počitek - jednotlivé vlastnosti předmětů a jevů
Počitkové (podnětové) prahy
: podprahové podněty - malá intensita podnětu,kterou nevnímáme
: nadparahové podněty - vnímáme je buď bolestivě nebo je nevnímáme
: dolní počitkový práh - nejmenší intenzita podnětu ,kterou ještě dokážeme vnímat
: horní počitkový práh - nejvyšší intenzita podnětu ,kterou dokážeme vnímat aniž by nám
způsobovala bolest
: rozdílový počitkový práh - nejmenší rozdíl mezi intenzitou podnětů téhož druhu který jsme
schopni našimi smysly zaznamenat
Vnímání
: vnímání tvaru a velikosti,prostoru,pohybu a času
: smyslový odraz vnějšího světa (odraz předmětů a jevů v našem vědomí)
: vjem - souhrn všech vlastností a jevů
Vlastnosti vnímání
1) výběrovost
: vybíráme pouze určité vjemy (tím bráníme přetížení CNS)
: výběrovost je podmíněna vlastnostmi vnímající osobnosti - zájmy, potřeby,
2) zaměřenost
: soustředěnost na figuru a odsouvání jejího okolí do pozadí
: vyčlenění figury do pozadí ji umožňuje lépe vnímat
3) pregnantnost
: umožňuje nám vnímání neúplných podnětů jako celek (skvrny - pes …)
: dotváření vjemů na základě předchozí zkušenosti
4) konstantnost
: podněty ve změněných podmínkách vnímáme stejně (stále)
: př: silnice - když se zadíváme do dálky mám pocit že se silnice zužuje
5) transpozice
: podněty,které známe dokážeme rozlišit a rozpoznat i v situaci,kdy se změní jejich forma
: př: melodie hraná v jiné tónině nebo na jiné hudební nástroje
Poruchy vnímání
1) poruchy kvantity
: snížená vnímavost (nemoc, duševní poruchy, deprese, drogy)
: zvýšená vnímavost (dočasně drogy, farmaka, alkohol)
2) poruchy kvality
: iluze - zkreslené vnímání,kdy nějaký podnět vnímáme jinak než normálně
: halucinace - vjemy bez působícího podnětu
Zvláštnosti čití a vnímání
1) smyslová adaptace
: změna intenzity podnětu se nám v prvním okamžiku jeví jako zkreslená
: př: kino, tma, prudce se rozsvítí ... bolí oči
2) synestézie
: jev,kdy při působení na jeden smyslový analyzátor se nám objeví představa v jiném smyslovém
analyzátoru
3) pseudoiluze
: zkreslené vnímání skutečnosti
: příčina - zhoršené podmínky pro vnímání,psychické stavy (napětí, strach, očekávání, únava...)
Kvalita čití a vnímání je závislá
: anatomicko-fyziologickém stavu analyzátorů
: intenzitě, výraznosti (vzhledem k pozadí) a době trvání podnětu
: stavu CNS, soustředěnosti vědomí
: na zájmu,zkušenosti,podmínkách,psychickém stavu a chemických látkách
Ontogenetický vývoj
1) prenatální období
: smyslový vývoj čití a vnímání - zrak,sluch,chuť,hmat
2) novorozenecké období
: ze smyslů jsou převládající čich a chuť - dominantní smysly
: hmat - další důležitý smysl - dotyková stimulace
: citlivost na bolest jsou s menšími odezvami
: sluch - reaguje na silný podnět (na neobvyklý, intenzivní)
: zrak - reakce na změnu intenzity světla a tmu - dítě nevidí detaily obličeje, pouze obrysy jako
skvrnu
3) kojenecké období
: zrakové vnímání
  • kolem 8 týdne dochází k reakci na ukazované předměty
  • od 3 měsíce dokáže sledovat i hlavou (180°)
  • od 5 měsíce sleduje předměty kolem sebe (dokáže se i převrátit)
  • od 4 měsíce je plně rozvinuté barevné vidění
: sluchové vnímání
  • začátkem 1 měsíce zvukový podnět vyvolá soustředění
  • kolem 2 měsíce hledá odkud zvuk přichází (očima i otočením hlavy)
  • 4 - 5 měsíc okáže lokalizovat zvuk
  • 6 měsíc reaguje a vzdálenější zvuky
  • 7 - 9 měsíc vnímá slova
  • od 9 měsíce porozumění řeči, pozná hlasovou intonaci, pozná melodii, rytmus
4) batolecí období
: rozlišuje barvy a tvary,zaměřuje se na rytmus a melodii (zpěv,říkanky)
5) předškolní věk
: vnímání na základě receptorů
: zrak - orientuje se v základních barvách - ž, č, m, z
: vlastnost předmětu vysoká / nízká,daleko / blízko vedle, vpředu, vzadu
: sluch - vzdálenost předmětu (daleko, blízko)
: začíná se orientovat v čase - na základě minulé zkušenosti - rozlišuje časové úseky během dne
(den a noc) - orientace pomocí silných podnětů
: celistvost vnímání - vnímá podnět jako celek - nezaměřuje se na detaily - př: židle - dá se na ní
sedět, neví kolik má nohou
6) mladší školní věk
: záměrné,cílevědomé
7) puberta
: záměrné,plánovité,dokáže plánovat a analyzovat
8) adolescence
: Vnímání - dokonalejší tím, že jsou obohaceny minulou zkušeností , dokonalá schopnost
koncentrace,systematické, úmyslné
9) dospělost
: vnímání je na nejlepší úrovní,ale postupně dochází k involuci smyslových analyzátorů -
zhoršení vnímání
10) stáří
: vnímání se zhoršuje,špatná orientace v prostoru
Zaměstnání vhodné k rozvoji smyslového vnímání
: hračka - velikost,tvar,barva,vzdálenost,zvuk
: hry - receptivní
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Vitto Vitto | 3. května 2012 v 17:14 | Reagovat

Můžete mi, prosím vás, vysvětlit rozdíl mezi výběrovostí a zaměřeností, u vlastností vnímání ?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama