Profesionální chování sestry - zásady,faktory ovlivňující toto chování. Iatrogenie - formy,zdroje,prevence. Produktivní chování sestry,evalvující přístup

13. února 2008 v 13:24 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Profesionální chování sestry
: jedná se o takové chování které je typické pro zdravotnického pracovníka
a) Adaptivní chování
: přizpůsobení se okolnostem (zvládnutý projev) - milá,laskavá,optimistická,ovládá své chování,
nepřenáší své problémy do práce
b) Expresivní chování
: bezprostřední,spontánní vyjádření toho,co člk v daném okamžiku cítí a prožívá
c) Empatie
d) Sociocentrismus
: kolektivní orientace - orientace na druhé a jejich potřeby
: preference potřeb druhých nad vlastními poukazuje na sociálně zralé osobnosti
e) Emocionální neutralita
: sestra se chová ke všem pacientům stejně,dává jim takovou péči kterou potřebují
: udržuje si nadhled ( NŽS - nebere si nic osobně,nepřenáší si to soukromého života...)
f) Etické normy,Odbornost,Vzdělání
g) Trpělivost,Tolerantnost
Zásady profesionálního chování
: chování zdr.sestry by mělo být adaptivní,měla by respektovat práva pacientů
: sestra by měla preferovat zájmy a potřeby nemocného a stavět je nad své vlastní
: sestry by se měla chovat ke všem pacientům stejně
: sestra by měla mít své chování v přítomnosti pacienta pod kontrolou
Faktory ovlivňující profesionální chování sestry
1) Vnitřní
a) osobnost sestry,temperament
: charakterové vlastnosti,vztah k práci,píle,cílevědomost
: volní vlastnosti
b) sociální zralost
: je prospěšná pro společnost
: schopnost člk nést odpovědnost za sebe i za druhé (přizpůsobivost,tolerance,chápe druhé
lidi,sociocentrismus)
: schopnost týmové práce
: autonomie - nezávislý vztah k autoritám
: prosadit svoje oprávněné požadavky
2) Vnější
a) historie profese
b) výchova a vzdělání
c) etika a morálky
: etický kodex sestry
d) působení pracoviště
: sestra se zde setkává s různými požadavky na své chování,různé skupiny lidí
: zkušenosti ze školy se zcela liší od pracoviště
Produktivní chování
: uvedení nemocného do prostředí léčebného zařízení, vysvětlení neznámých věcí, poučení, které
napomáhá celkové orientaci
: úsilí o redukci záporných emocí (strachu, úzkosti, obav, beznaděje, studu atd.) prostředky, které
má sestra k dispozici
: upozornění a varování, která sledují pozitivní cíle (jak se vyhnout rozmanitým nepříjemnostem a
komplikacím)
: zainteresovaný osobní vztah k nemocnému, projevy zájmu, vcítění, náklonnosti, sympatií
: podpora pomoc jako zdroj jistoty, že nemocný nestojí proti svým potížím osamocen
: aktivní úsilí o spolupráci, výzvy ke spolupráci, dodávání odvahy, aktivizace nemocného - jako
protiklad apatie a izolace
: průběžné udržování oboustranného kontaktu, vzájemná výměna informací mezi sestrou a
nemocným
: vytváření ovzduší optimismu, smysl pro humor, vhodně zvolený žert a vtip
: trpělivost a zájem vyslechnout pacientův monolog
: ocenění a pochvala pacientovy snahy a úsilí
Evalvující přístup
: bývá označován jako - přátelský,laskavý,spravedlivý,zdvořilý,velkorysý
: nevede ke snižování hodnot druhých lidí,ale naopak k podpoře jejich sebehodnocení
: chovat se uctivě a taktně,jednat s respektem k druhým
: někoho pochválit,kladně hodnotit jeho projev,výkon,postoj ..
: někoho se právem zastat,obhájit ho před někým
: někoho nějakým způsobem odměnit
: někomu naslouchat,vyslechnout ho
: ocenit někoho pohledem
: zdržet se a neudělat to,co by někomu uškodilo
: někomu ulehčit,pomoci nést mu jeho tíhu,bolest,zklamání...
: někoho požádat o radu o pomoc
: někomu vyjít vstříc
: velkoryse přehlednou drobné nedostatky a nepřipomínat mu je
: někomu prominout,odpustit
: mít pro někoho laskavý ton řečí,úsměv
: chovat se tak abychom svým chováním nikomu neublížili,nedotkli se,nezradili....
Iatrogenie
: poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu ,poškození pacienta lékařem,
sestrou,pobytem v nemocnici
: pacient si ji může způsobit i sám
: např.:špatná diagnostika,léky,přístup a postup - způsobené z nedbalosti
somatická
: poškození léky,operací,zářením,nesprávně provedené ošetřovatelské výkony
: vzniká z nedbalosti a nedostatečné kvalifikace zdravotnického personálu
psychická
: způsobená konflikty,psychickými traumaty,frustracemi a slovem,které působí jako jed
: vznikají nepřiměřené obavy,úzkost,strach,deprese,fobie ...
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama