Nemoc-význam, autoplastický obraz nemoci, postoj k nemoci.Vztah mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci. Hospitalismus -projevy u dětí a dospělých,prevence

13. února 2008 v 14:46 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Nemoc-význam
: přináší obtíže,mění způsob života,mění sociální kontakty,brání vykonávat zaměstnání,snižuje
výkon nemocného
: motivuje ke změně životního stylu,utužuje sociální vztahy
: mění se hierarchie hodnot
Autoplastický obraz nemoci
: subjektivní prožitek nemoci,je velmi individuální,odráží se v chování
Závisí na
: typu osobnosti (melancholik prožívá nemoc hůře)
: premorbidním stavu osobnosti (stav před nemocí)
: typu nemoci,charakteru,závažnosti,postoji k nemoci,zkušenost s nemocí,zkušenost s hospitalizaci
a zdravotnickým personálem,stupeň zdravotnické informovanosti
: sociálním zázemí (zda člověk žije sám nebo s někým)
: okolnostech za jakých k nemoci došlo (úraz,šok,podíl na nemoci - kouření,pocity viny..)
: věku a pohlaví
Vztah mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci
: každá choroba má svou psychickou i somatickou složku
: psychosomatika → vědní obor který se zabývá vztahy mezi psychickou a somatickou složkou
nemoci
: somatopsychická problematika → nedostatky v tělesné oblasti vyvolávají změny psychiky (bolest,
hlad,svědění - nervozita,podrážděnost)
: psychosomatická onemocnění → hypertenze,vředová choroba žaludku a duodena,astma,exémy …
: psychosomatika může být výrazným činitelem i u nádorových onermocnění
psychosomatická onemocnění zvyšují :
a) psychické činitelé
: rysy osobnosti,trvalé citové napětí,dlouhodobý stres
: faktory působící v dětství - frustrace a deprivace základních vyšších potřeb
: strach a úzkost
b) biologičtí činitelé
: věk,dědičná sklon,předešla onemocnění …
c) sociální činitelé
: sociální prostředí a vztahy v něm
: při léčbě psychosomatických onemocnění je důležitá komplexní péče o pacienta → léčit tělo i duši
: důležitá je psychoterapie (autogenní trénink,relaxace,hypnóza,meditace …)
: psychoterapie je také hlavně zaměřena na změnu hodnotového žebříčku nemocného
: doporučuje se i aktivní zapojení nemocného a nejbližšího okolí nemocného do procesu
uzdravování
Postoj k nemoci
: vyjadřuje, jakou hodnotu má choroba pro nemocného
: je důležité, aby zdravotníci podle toho zaujali k nemocnému vhodný přístup
Rozlišujeme
a) Agravace
: zveličování příznaků
b) Simulace
: vědomé předstírání nemoci a jejich příznaků
c) Disimulace
: vědomé zastírání nemoci, popírání nemoci
: nemocný o potížích ví, ale před okolím je skrývá
: strach z vyšetření, z léčby, z poklesu příjmů, rodinných a osobních komplikací nebo stud
1) racionální - rozumový postoj
: poměr nemoci odpovídá skutečnému stavu pacienta
: důvěřuje lékaři a oš. personálu, respektuje a dodržuje doporučení zdravotníků
: přiměřeně se na nemoc adaptuje, snaží se o brzké vyléčení
: souvisí se zdravotním uvědoměním, člověk se snaží i preventivně nemocem předcházet
2) bagatelizující postoj
: pacient podceňuje závažnost choroby, neléčí se, nešetří se
: nerespektuje prevenci, nepřiměřeně optimistický do budoucnosti
: nemoc hodnotí "Ono to přejde a bude to dobré"
: nebezpečí u lidí, kteří si myslí, že jsou nepostradatelní, nezastupitelní, ambiciózní
3) repudiační - zapuzující postoj
: pacient nebere nemoc na vědomí, nejde k lékaři
: jde o nevědomou disimulaci
: vystupňovaná bagatelizace
4) nozofobní postoj
: strach z nemoci, nemoci se nepřiměřeně obává (je si toho vědom ale nedovede se ubránit)
: může se vyskytovat u lidí s nějakou rodovou dispozicí
5) hypochondrický postoj
: pacient se domnívá, že trpí závažnou chorobou, cítí na sobě příznaky, které zveličuje
: nechává se opakovaně vyšetřovat, u negativních výsledků střídá lékaře
: vyskytuje se u neurotických lidí
: nutný taktní přístup, nedávat najevo, že se jedná o neurotické potíže
6) nozofilní postoj
: je spojen s určitým uspokojením a příjemnými stránkami nemoci
: nemoc mu umožní, aby dokončil některé činnosti, které jinak nestíhá
: dítě si může číst, hrát, sledovat televizi
: rodiče o ně více pečují, mají větší ohledy, nemusí plnit některé povinnosti
7) účelový postoj
: vystupňování nozofilního poměru k nemoci
: získání soucitu, ohledů, lepšího ošetření, získání hodnot: důchod, lázně, volný čas
: únik z nepříjemné situace: trest, vojenská služba, nepříjemné povolání…
Hospitalizmus
: patologický stav vyvolávaný komplexem faktorů,které působí na nemocného během po bytu v
nemocnici
: nejvíce se hospitalizmus projevuje u dětí
Projevy hospitalizmu u dětí
: nuda,děti zlobí,předvádí se,zkouší co si můžou dovolit,drzost,otravují ostatní děti,šikana,
poživačnost,využívají své nemoci (žádný režim,disciplína)
a) somatické
: hyperaktivita,lomcování s postýlkou (stereotypní pohyby),,dítě neprospívá (úbytek na váze),
regrese (změna návyků),nechutenství
b) psychické
: negativismus,uzavřenost,plačtivost,podrážděnost,smutek,neklid,odmítavost,nezájem o hračky,
úbytek řečových dovedností,apatie,porucha spánku,ztráta zájmů...
Projevy hospitalizmu u dospělých
: projevy jsou závislé na osobnosti,nemoci člověka,sociální roli
: vzniká často u dominantních a labilních lidí
a) somatické
: nechutenství,zácpa,hmotnostní úbytek,nespavost,žaludeční vředy...
b) psychické
: pasivita,uzavřenost,drzost,deprese,změny nálad,podrážděnost,agresivita,apatie,smutek...
Prevence hospitalismu
: hospitalizovat pouze v nejnutnějších případech ba dobu nezbytně nutnou
: umožnit hospitalizaci s někým z rodinných příslušníku (i u dospělých)
: umožnit návštěvy v kteroukoliv dobu
: uspokojování potřeb,dodávat podněty,komunikace,informovanost
: udržovat psychickou a fyzickou aktivitu
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama