Řeč -druhy, poruchy, jednání s lidmi s poruchou řeči, vývoj řeči v průběhu života. Zaměstnám vhodná pro rozvoj řečových dovedností

9. února 2008 v 8:53 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

Řeč
: nástrojem myšlení a dorozumívání,nezbytná pro učení
: důležitá pro socializaci (umožňuje socializaci)
jazyk - prostředek dorozumívání
stránky:
a) obsahová - co říkáme
b) formální - jak to říkáme
Druhy řeči
1) vnitřní
: to co si říkáme sami pro sebe (v duchu)
: přemýšlení, formulace myšlenek, zkrácená, heslovitá, jednodušší, schematičtější
2) vnější
: jak vyjadřujeme své myšlenky navenek
a) verbální
: prostřednictvím slov a pojmů
: psaná - přesnější
: mluvená - obsáhlejší
b) neverbální
: mimoslovní - gestikulace,mimika …
Poruchy řeči
1) výslovnosti
a) koktání
b) patlavost - dyslalie
: vadná výslovnost některých hlásek,ráčkování,šišlání
c) breptavost
: rychlá,nejasná,nepřesná řeč
d) huhňavost
: nosová řeč
2) hlasové odchylky
a) afonie
: ztráta hlasu,osoba artikuluje,ale nevydává hlas
b) dysfonie
: skřípavé zabarvení hlasu,šeptavý hlas
3) neschopnost mluvit
a) mutismus
: němota
b) selektivní mutismus
: osoba umí mluvit,ale nekomunikuje (příčina - psychické trauma)
c) afazie
: neschopnost vytvářet řeč na základě organické poruchy - nejčastěji cévní mozková příhoda
: motorická - rozumí řeči - zachovaná analýza - nemůže mluvit, snaží se odpovědět
: senzorická - opak motorické - poškozená je analýza řeči - nerozumí - slyší zvuky které jsou
neznámé
Zásady komunikace s lidmi s poruchou řeči
U děti
: mluvíme klidně,zřetelně,bez šišlání a komolení slov
: k řeči dítě nenutíme,ale povzbuzujeme hrou a lákavými situacemi,prohlížení obrázků,jmenování
předmětů v okolí
: vysloví-li dítě slovo špatně,zopakujeme ho po něm správně,třeba i několikrát ( např.: řekne-li
"tůň",opakujeme "ano,to je kůň,dobře to poznáš,kůň")
: nezdůrazňujeme že slovo řekl špatně
: chybám se nevysmíváme,dáváme mu najevo,že rozumíme a podporujeme ho v komunikaci
U dospělých
: nejdůležitější je navázat kontakt
: důležité si uvědomit,že nemocný slyší,v mnoha případech ač sám nemluví,všemu rozumí -
taktnost,ohleduplnost,laskavost,trpělivost,kontrola svého chování
: mluvíme vlídně,pomalu,stručně - sledujeme reakce na naše slova porozumění pokynům
: otázky klademe jednoznačně (uzavřené otázky) - odpovědi mohou být vyjádřeny přikývnutím,
mrknutím víček,zvednutí ruku nebo prstu
: dle potřeby připravit pacientovi tabulku s nápisy nejčastějších přání nebo s obrázky
Vývoj řeči v průběhu života
1) novorozenecké období
: první projev člověka na světě je křik - je to reflexní činnost - projev nelibosti (hlad,bolest …)
2) kojenecké období
: v 6.týdnech brouká
: 6.-8. měsíc žvatlá - hlasovými projevy reaguje na své okolí
: 6.-12. měsíc - stadium porozumění slova
: okolo 1 roku - rozumí výrazům,tvoří slova
3) batolecí období
:1) jednoslovná řeč (20 - 30 slov) - vyjadřují předmět,osobu,přání situaci
: 2)bez gramatické výstavby - po 18.měsíci - jednoduché věty bez gramatické stavby
: 3) gramatické období - ohýbání slov,rozkazovací,tázací věty,znají 850 - 1000 slov, domluví se
s okolím
4) předškolní věk
: až 3500 slov,používá spojky a předložky - tvoří souvětí, klade otázky typu PROČ?
5) mladší školní věk
: zvětšování slovní zásoby
: osvojuje si psanou formu
6) puberta
: vysoká slovní zásoba - obohacena - hlavně u těch kteří čtou
: objevuje se cizí terminologii, zlepšuje se slovní zásoba, obohacuje se aktivní slovník, je méně
formální
: pubescent by měl rozlišovat, kdy používat řeč spisovnou a kdy hovorovou
7) adolescence
8) dospělost
9) stáří
Zaměstnání vhodná pro rozvoj řečových dovedností
: říkánky,čtení knížek,hraní divadla,básničky
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama