City jako aktivační psychické procesy - vlastnosti, projevy, druhy, ontogenetický vývoj. Doporučená zaměstnání pro rozvoj emoční inteligence

9. února 2008 v 8:54 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie

City
: silný aktivační motivační činitel
: vznikají při poznávaní světa,mají hodnotící charakter
: city vyjadřují prožívání citového stavu či vztahu k působícím podnětům
: mají společensky charakter - citová nákaza
Projevy citů
: žlázy s vnitřní sekrecí (vylučující hormony) - ty způsobují pocity libosti a nelibosti
: prožívání citů způsobuje změny v dýcháním odráží se v činnosti srdce, tachykardie, hypertenze,
červenání, blednutí, pocení, změny v GIT, časté močení
: tvarování mimických svalů obličeje, nepozornost, roztěkanost,dobrá nálada,veselí,smutek
Vlastnosti citů
1) Polarita
: stenické - příjemné city
: astenické - nepříjemné city
2) Ambivalence
: citová smíšenost protikladných citů ( příklad: výhra ve sportce → radost / strach )
3) Aktuálnost
: cit se v dané podobě neopakuje
4) Adaptace
: schopnost přizpůsobit se, mění se intenzita prožitku, organismus se přizpůsobí
5) Stereotyp
: city se opakují - na určité situace reagujeme stejně
Druhy citů
1) Tělesné - nižší
: stav celého organismu (spokojenost / nespokojenost)
: vyskytují se při uspokojování potřeb,při dosahování cílů
2) Citové reakce
: reakce na působení podnětu,narušení rovnováhy organismu a prostředí
typy:
: útočné - hněv
: obranné - strach,odpor,údiv
: sociální - závislost,ochrna
: mohou mít různou intenzitu - , +
afekty
: silná intenzita,prudký nástup,bouřlivý průběh,krátké trvání
: pozitivní vliv - umožňuje boj / útok,aktivizuje sílu
: negativní vliv - ve smyslu ke vztahu k druhým
: potlačený - psychosomatické poruchy
3) Citové stavy - nálady
: dlouhodobá záležitost (hodiny, dny) - radost,smutek,podrážděnost ...
: ovlivňují naše prožitky a chování
4) Citové vztahy
: subjektivní vztah k předmětům,k sobě a druhým lidem - přitahování,odpuzování,sympatie ...
5) Vyšší city
: souvisí se životem člověka ve společnosti a socializací
: vlastní pouze člověku,důležité pro zařazení do společnosti
a) Intelektuální
: souvisí s touhou po poznání a vědění
: zvědavost,přesvědčení,nedůvěra,zklamání …
b) Estetické
: souvisí s vnímáním krásy
: krásno,libost,ošklivo,odpor,harmonie
c) Etické - morální
: souvisí s mravními normami
: hanba,hrdost,nespokojenost,výčitky svědomí,pocit viny
d) Společenské - sociální
: vznikají při kontaktu s druhými lidmi
: přátelství,sounáležitost,úcta,obdiv,pohrdání,rozhořčení
altruistické city
: vše pro druhé,kladný vztah k lidem,pomáháme bez toho aniž bychom ta to něco chtěli či
očekávali
Ontogenetická vývoj
1) prenatální období
: interakce matky a plodu - emoční a racionální postoj (vnímá to,že je chtěné)
2) novorozenecké období
: silná citová vazba s matkou
3) kojenecké období
: okolo 6.měsíce - vznik projevů litosti (lítostivý pláč)
: záporné emoce - nespokojenost, nelibost - spojeno s pláčem
: separační úzkost (7. - 9.měsíc) - negativní,nepříjemná reakce na odloučení od matky
4) batolecí období
: kladné - sympatie,přítulnost,soucit,radost
: negativní - hněv (reakce na omezení aktivit),stud,ostych,žárlivost,strach (z intenzivních
podnětů),ve straším batolecím věku je strach naučená
: vlastnosti citů - krátké trvání,rychle se střídají,snadná ovlivnitelnost,bouřlivý průběh
: egocentrické ladění - souvisí s sebeuvědoměním
5) předškolní věk
: šťastné období,kladné ladění
: negativní - strach z představ
: sociální city - láska k rodičům
: intelektuální city při poznávání něčeho nového
: estetické city při malovaní
: mravní cítění - souvisí s dodržováním mravních norem,dítě prožívá uspokojení když je
chváleno,vina při kárání
6) mladší školní věk
: rozvoj vyšších citů,citově ovlivnitelné,radostné a vyrovnané období
: kladné - láska,sympatie,obdiv za pohybové dovednosti
: negativní - antipatie,strach z neúspěchu,trestu,ze tmy,samoty,z nemoci a smrti
: mravní cítění - zná mravní normy ale nedodržuje je,závislé na odměně a trestu
7) puberta
: bouřlivé,špatné sebeovládání,intenzivní,bezpředmětné,nestálé,intenzivní jsou přátelské vtahy
: emoční labilita - reagují prudce,vznětliví,impulzivní
8) adolescence
: ustává citová labilita,extrovertní ladění,vroucnější city
: obohacují se po stránce kvalitativní,o city estetické,morální (politika)
9) dospělost
: mladší dospělost - citové uklidnění,rovnováha,umírněnost,city se rozvíjí obohacují o
soudržnost,manželství,mateřská a otcovská láska,vznikají přátelské city,žárlivost,závist …
: střední dospělost - vyrovnané,spokojenost v manželství,rodině,mezilidské vztahy,zklamání,
zatrpklost,rozčarování
: starší dospělost - nastává uklidnění,nedorozumění s dospělými dětmi,mezi manželi konflikty,
city obohaceny o city k vnoučatům,utužení vztahů
10) stáří
: zhoršení citové kontroly,citová labilita,nestálost,zranitelnost,rozpoložení,egocentrismus,mění se
pořadí lidských hodnot
Doporučená zaměstnání pro rozvoj emoční inteligence
: Sebeovládání - zvládání a kontrola citů,
: Sebeuvědomění - znalost sebe, svých emocí a regulace svého chování,
: Motivace - schopnost využít emočního potenciálu pro dosahování cílů,
: Sociální dovednosti - navazování a udržování společenských vztahů,
: Empatie - vnímání emocí druhých a následná regulace chování k nim.
: hry - skupinové s pravidly,konstruktivní
: výtvarná výchova,poslech hudby,různé exkurze
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama