Psychoterapie - techniky, význam, charakteristika muzikoterapie, arteterapie

9. února 2008 v 8:55 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie


Psychoterapie
: technika,která se používá různých klinických oborech
cílem je:
: odstranit příčiny problémů
: integrace a rozvoj osobnosti
činnosti:
: působí na smysly (hmat,sluch,zrak …)
: dochází ke změně emocí a prožívání
: psychoterapii provádí psycholog
: chce dosáhnout zlepšení - odstranění potíží
Druhy psychoterapie
1) Direktivní
: řízená terapeutem - usměrňuje pacienta svým chováním,podává rady,vysvětluje,dává příkazy …
2) Nedirektivní
: není řízena terapeutem,terapeut pouze podněcuje k tomu aby klient hovořil (hmm terapie)
3) Symptomatická
: zaměřená na projevy
4) Kauzální
: zaměřená na příčiny
5) Podpůrná
: poskytuje podporu ale neřeší problém
6) Rekonstrukční
: mění návyky
7) Náhledová
: podporuje objasnění a porozumění problému
8) Akční
: zaměřená na zvládnutí problému
9) Dynamická
: zaměřená do minulosti,která negativně ovlivňuje přítomnost
10) Humanistická
: zaměřená na klienta,zvyšuje sebevědomí,ocenění sebe sama
11) Individuální
12) Skupinová
Arteterapie
: psychoterapeutická technika,která využívá k terapii výtvarné umění (kreslení,malování...)
: zaměřená na jednotlivce nebo skupinu
Rozdělení
1) Kreativistická
: odkrytí a probuzení výtvarných schopností člověka
: podporuje člověka v seberealizaci
2) Činnostní
: slouží k odpoutání od negativních myšlenek (nemoc,bolest ..)
3) Subliminační
: umožňuje ventilovat emoce (úzkost,strach,deprese) ,pudové negativní impulzy (agrese,sexuální)
4) Projektivní
: umožňuje proniknout do výtvarného projevu emoce,motivy,postoje - umožňuje poznat,
porozumět,hovořit o nich
Terapeutická jednotka
1) Kresebná
: 15-20 minut - uskutečňuje se výtvarný projev
2) Diskuzní
: člověk jako autor prezentuje svoje dílo,hovoří,vysvětluje ho
: díla jsou rozprostřena bez autorství - skupina si je prohlíží - vytváří si na ně názory
Postupy
1) Volná výtvarná technika
2) Konverzační
: probíhá ve dvojici (1 prostor pro oba) - vzájemná komunikace (jak pracují,propojují svoje
obrázky)
3) Doplňovaná
: probíhá ve skupině - modeluje se,kreslí se
4) Skupinová
: skupina znázorňuje téma (vztah skupiny ke zdraví,spolčený dům …)
Pro koho je určená
: emocionální problémy,lidé trpící problémy s komunikací,problém verbálně hovořit o traumatu
: lidé závislí na alkoholu,drogách
: lidé trpící anorexií a bulimií
: lidé s fyzickými a duševními hendikepy
Muzikoterapie
: léčebné působení pomocí hudby
1) Receptivní muzikoterapie
a) Komunikativní
: společná poslech hudby,zaměřený na podpoření vzájemných kontaktů,porozumění a důvěry
: může překonat nedůvěru ve skupině
: skupina sedí proti sobě - po skončení poslechu očekává terapeut spontánní reakci skupiny a
ptá se na prožitky
b) Reaktivní
: má vést pacienta k uvolnění emocí spojených s konfliktními situacemi
: dvoutématová hudba - může vyvolat pozitivní i negativní reakci
c) Regulativní
: vede k uvolnění svalstva a vegetativních fcí a k neutralizaci stavů napětí za pomocí hudby
: stejný účinek jako AT,poloha stejná jako u AT
2) Aktivní muzikoterapie
: podněcuje skupinu k projevování se pomocí tonů,melodie,zpěvu,rytmu nebo tance
: členové skupiny se pohybují po místnosti a vyluzují různé zvuky,tony …
: další formou je práce s rytmem - vytleskáváni,hudební pošta,vyjádření pocitů hudbou,společná
komunikace
3) Retrospektivní muzikoterapie
: zaměřená na zážitky z minulosti
: aktivuje emoce
4) Perspektivní muzikoterapie
: orientována na budoucnost,na stabilizaci psychofyziologických procesů v organismu
Muzikoterapeutická hodina
: trvá 90 minut
: první skladba - klidná ve volném tempu - úkolem je navázání kontaktů - vede k projevení nálady
: druhá skladba - dynamická,dramatická - podněcuje fantazii a emoce,vyprovokuje různé asociace
z vlastního života - po poslechu se věnuje diskuzi
: třetí skladba - neutralizuje předchozí náladu - navazuje atmosféru pohody
: čtvrtá skladba - posiluje a ustaluje vliv třetí skladby - není vždy nutná (má krátké trvání)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama