OŠETŘOVATELKSÁ PÉČE U SLABOZRAKÝCH A SLEPÝCH KLIENTŮ

6. února 2008 v 17:59 | P.B. |  Ophtalmologie
OŠETŘOVATELKSÁ PÉČE U SLABOZRAKÝCH A SLEPÝCH KLIENTŮ
Rozdělení
1) Slepí - slepota - amaurosis
: naprostá ztráta vidění,nerozliší tmu ani světlo
2) Prakticky slepí
a) bez schopnosti optické orientace - V = 1 / 60
b) se schopností optické orientace -V = 3 / 60
3) Slabozrakost
: V = 3 / 60 - 5 / 24
: rozvíjíme kompenzační mechanismy - smysly,práce se speciálními pomůckami
: sociální RHB - tyfloservis - pro slabozraké a nevidomé nad 15 let - nácvik sebeobsluhy,výuka
čtení a psaní Braillova bodového písma,nácvik psaní na stroji,výcvik v prostorové orientaci a
chůzi s bílou hol,proškolení v obsluze kompenzačních pomůcek,nácvik komunikace
: nevidomí jsou držiteli průkazek ZTP/P - jistá zvýhodnění - sociální pomoc (výcvik psa,strava pro
psa,bezplatná hromadná doprava)
Co potřebujeme vědět při komunikaci se zrakově postiženým
: jaký je stupeň poškození zraku
: do jaké míry je soběstačný
: jaký je jeho momentální psychický stav
: jak ulehčit jeho orientaci v neznámém prostředí
při kontaktu využíváme:
: verbální komunikaci - vlevo od tebe je … , metr před tebou je
: neverbální komunikaci - poklepat na židli,vzít nevidomého za ruku,nabídnout mu rámě
Co jim můžeme nabídnout
: navázání kontaktu - představit se
: nabídnout pomůcky - tyflografika - rozvíjí hmat (zvukové knihovny,plastické obrázky …)
: zařazení do kolektivu - najít přátelé
: vyplnění volného čau
: seznámení s okolím (oddělení)
: spolupráce,empatie - mluvit s ním,NE s průvodci
: nerozhodujeme a nemluvíme za ně
: nabídnout pomoc při chůzi - při orientaci v okolí
: chovat se k nim bez lítosti
: možnost studia i mezi vidícími
: naučit sebepéči,samostatnosti
Pořádek a bezpečnost
: každá věc má svoje místo,společné věci v domácnosti vracet na původní místo
: dveře místnosti necháváme vždy zavřené nebo zcela otevřené
: dveře skříněk a zásuvky zůstanou vždy zavřené
: odstraňujeme architektonické bariéry (květiny u stropu,velká plocha,neoznačené schody,přeměty
od pasu výše,neoznačené sklo
Užitečné formulky
: Promiňte mohu vám nějak pomoc?
: Dobrý den pane …,já jsem Novák.
: Zábradlí je o vaší pravici.
: Asi dva metry před vámi jsou dveře.
: Na levém rohu stolu leží klíče.
: Zde je židle (položím ruku) ,to je opěradlo.
: Mohu vám objednat jídlo,nebo si objednáte sám?
: Musím se na chvíli vzdálit. Stojíte asi metr od dveří do obchodu …
Neustálý kontakt
: průvodce s nevidomým neztrácí kontakt
: hmatem - držení paže nad loktem
: slovem - pokud musíme odejít popíšeme mu okolí a naznačíme vhodnou orientaci vůči prostředí
Informace
: o prostředí
: u naléhavé cesty,za nepříznivých podmínek - krátké informace o nejdůležitějších bodech a
událostech
: u klidné cesty - věnujeme se i zdánlivým zbytečnostem a maličkostem
Nastupování do MHD
: zeptejte se nevidomého,na jaký spoj čeká
: řekněte mu,jaký spoj přijíždí
: při výstupu a výstupu jde průvodce první,nevidomý za ním
: jednu ruku mu (podle možností) položte na madlo dveří,nebo položte svou ruku na madlo a
nevidomý po ní sklouzne až k určenému objektu
: během jízdy s ním neztrácíme slovní kontakt,jsme na blízku
Nastupování do osobního automobilu
: dbáme,aby se nevidomý nezranil o hranu dveří
: osoba se zrak,postižením dá jednu ruku na kliku,popř.hranu,druhou ohmatá výšku vozidla a
sedadlo
: předem se domluvíme kdo zavře dveře
Schodiště a chodníky
: upozorníme,že nás čekají schody
: nezapomeneme říct,zda vedou schody nahoru nebo dolů a kde je první a poslední schod
: před schodištěm zpomalíme (zastavíme),upozorníme na zábradlí
: nemusíme sdělovat počet schodů (mohli bychom se přepočítat)
Dveře
: osoba se zrakově postiženým by měla být na straně pantů dveří
: průvodce volnou rukou otevře dveře,přehmátne
: osoba se zrak.postižením sjede po ruce,uchopí kliku a po společném projití sám zavírá
Sedání ke stolu
: během příchodu upozorníme průvodce nevidomého na předměty
: průvodce přichází s nevidomým k židli zezadu
: průvodce židli nastaví tak,aby opěradlo bylo rovnoběžně s hranou stolu a nebylo od ní příliš
vzdáleno
: na opěradlo položí ruku,za kterou se ho drží nevidomý
: ten pak může snadno vyhledat židli a stůl
: sám židli odsune a sedá si
: teprve poté odchází průvodce na své místo (nejlépe vedle nevidomého)
: taktně a nenápadně mu sdělíme,jací lidé popřípadě sedí u stolu vedle něj
V restauraci
: stručně popíšeme místnost (dále pravidla jako u sedání ke stolu)
: přečteme jídelní lístek,popřípadě zavoláme číšníka
: rozdělení pokrmů na talíři popíšeme pomocí číslic na ciferníku hodin
: někdy je vhodné pomoc při rozlišování peněz
Osobní hygiena
: na WC seznámíme nevidomého s typem zařízení
: pomůžeme mu je nalézt (při zachování zásad hygieny)
: nevidomí si pomůže při orientaci holí nebo nohou
. průvodce ukáže místo,kde je toaletní papír,umyvadlo,mýdlo …
: je - li průvodce jiného pohlaví než je nevidomý,požádá o pomoc cizí důvěryhodnou osobu - sdělí
oč jde a jasně popíše o co ji žádáme
: nevidomého upozorníme na případné znečištění oděvu a jiné "nehody" a pomůžeme při jejich
nápravě
Na úřadě
: podáme informace o rozmístění nábytku a osobách v místnosti
: při podepisování úředních listin seznámíme nevidomého nejprve s jeho obsahem
: při vlastním podepisování je více variant - položíme hrot tužky na místo ke má být podpis, -
průvodce položí ukazováček volné ruky nevidomého na řádek kde se má podepsat
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama