Duben 2008

doplnění k MO -29 (IQ)

26. dubna 2008 v 10:58 | P.B.
CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH INTELIGENCÍ V POJETÍ H.GARDNERA
Jazyková inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou jazykovou inteligencí se projevuje takto
 • vysoce hodnotí hry,poezii,knihy,rozhlas,konverzaci,má požitek z jazyka
 • dobře se učí z knižních publikací,nahrávek,přednášek,posloucháním jiných lidí
 • plynule se vyjadřuje s velkou slovní zásobou
 • dobře umí vysvětlovat
 • rád si věci ihned zapisuje
Matematicko - logická inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou matematicko - logickou inteligencí se projevuje takto
 • úkoly řadí do účelných a uspořádaných etap
 • hledá modely a vztahy mezi věcmi a jevy
 • přistupuje k úkolům a problémům logicky,postupně krok za krokem řeší úkoly
 • rád řeší hádanky a problémy
 • má v oblibě logické vysvětlování
Vizuálně - prostorová inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou vizuálně - prostorovou inteligencí je schopen myslet v představách a
obrazech,představovat si přesně a abstraktně
: projevuje se takto
 • má dobrý smysl pro směr
 • je dobrým pozorovatelem,vidí věci,kteří jiní nevidí
 • vidí věci jasně svýma očima
 • při učení mu pomáhají filmy,videoprogramy,slajdy
 • snadno používá tabulky,diagramy,tabulky
Tělesně - pohybová inteligence
: jedinec s dobře rozvinou tělesně - pohybovou inteligencí má schopnost řídit pohyb svého těla a
zacházet zručně s předměty
: projevuje se takto
 • zabývá se problémy fyzicky,směřuje k řešení tak,že "přikládá ruce k dílu"
 • je zručný při manuální práci
 • rád sportuje,hraje sportovní hry a fyzicky cvičí
 • je rád v pohybu,manipuluje nebo se dotýká toho,o čem se učí
 • lépe si pamatuje to co dělal,ve srovnaní s tím co viděl nebo slyšel
Hudební inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou hudební inteligencí má schopnost produkovat a hodnotit rytmus,výšku
a barvu zvuku
: projevuje se takto
 • má rád přírodní zvuky
 • zajímá se o hudbu
 • rád poslouchá a nebo provozuje hudbu
 • má smysl pro rytmus a nebo melodii
 • snadno se učí a pamatuje básně
Interpersonální inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou interpersonální inteligencí je schopen rozpoznat a vhodně reagovat
na nálady,motivace a touhy ostatních
: projevuje se takto
 • snaží se pomáhat pří řešení mezilidských problémů
 • je citlivý k náladám a reakcím druhých
 • je citlivý k tomu,jak jiní myslí a cítí
 • angažuje se v klubech a společenských aktivitách
 • rád pracuje v týmu,diskutuje a spolupracuje s jinými
Intrapersonální inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou intrapersonální inteligencí má schopnost být si vědom sám sebe a být
naladěny na svá vnitřní cítění,hodnoty,názory a způsob myšlení
: projevuje se takto
 • rád sní ve dne,má představivost,fantazii
 • rád dělá věci nezávisle na jiných,je vděčná za soukromý,nerušenou práci a možnost přemýšlení
 • uvědomuje si své pocity,myšlenky a důvody svého konání
 • uvažuje nad významem toho,co dělá a čemu se učí
Přírodní inteligence
: jednice s dobře rozvinou přírodní inteligencí má schopnosti rozpoznat a třídit rostliny,zvířata a
další přírodní objekty
Existenciální inteligence
: jedinec s dobře rozvinutou existenciální inteligencí je citlivý a schopný začít zabývat se hlubokými
otázkami lidského existence,jako je smysl života,proč umíráme a kde jsme se tu vzali

:o)

26. dubna 2008 v 10:17 | P.B.
Zde můžete psát vše..co vás napadne

doplnění k MO - 29 (METODY SEBEPOZNÁNÍ)

26. dubna 2008 v 10:17 | P.B. |  Maturitní otázky z psychologie
METODY SEBEPOZNÁNÍ
1. Pravidelná registrace vlastního jednání a chování
: subjekt registruje - vzpomíná v duchu nebo písemně co nejdůležitějšího prožil v průběhu
krátkého časového úseku - dne
: postupuje od chvil bližších ke vzdálenějším (od večere do rána → např.: co jsem učinil,čím
jsem se provinil,co jsem zanedbal,zapomněl,nestihl
: napomáhá je zlepšení plánování času,vlastního systému práce
: nevýhodou je někdy přetrvávání a soustředění se na negativní vzpomínky
2. Pravidelné reflexe - úvahy
: navazuje na předchozí registraci
: jde o hlubší analýzu příčin,průběhu,následků vlastního jednání
: např.: pod jakými vlivy jsem jednal,jestli mé chování bylo správné - odpovídalo morálním
hodnotám,proč tyto normy respektuje
: cílem je objevit vlastní chyby a příště se jich vyvarovat,zlepšit poznání a pochopení druhých
: má svá úskalí → může být zaměněno za probírání vlastních starostí,trampot a křivd → potom
zvyšuje napětí a nespokojenost
3. Písemně zachycená reflexe
: odhaluje příčiny nesnází,pomáhá formulovat problém,nalézt jeho řešení,označit konkrétní
změny chování
: výhoda spočívá v nutnosti uspořádat svoje myšlenky,zklidnit se,uvolnit se
: vede k objektivizaci a relativizaci vlastních nesnází ( je rozdíl mezi váhou jako situaci
přikládáme ve chvíli rozčilení a její skutečnou váhou,nakonec vede ke zjištění,že většina
nesnází má příčinu v nás samotných a ne v druhých)
: např.: málo trpělivosti,tolerance,neschopnost empatie
4. Sebepoznání prostřednictvím druhých osob
: mínění druhých lidí,to jak nás oni vidí by mělo být důležitým podnětem k zamyšlení nad sebou
samým a ke korelaci vlastního jednání
5. Deníky
: písemné záznamy toho,co osoba prožívala,jejich vnitřních stavů,hodnocení sebe,druhých,
plánování budoucnosti
: modifikace → zápis nejhezčích zážitků každého dne - každý den má chvílí,která je nejhezčí z
našeho pohledu
: nevýhoda → časově náročné,možnost prozrazení
6. Metoda volných asociací
: je speciálním druhem pravidelných úvah o vlastním duševním životě a jeho vysvětlováním
: ve zkratkách zaznamenáváme náhodný tok myšlenek,tak jak nás napadají
: dále se pokusíme o jejich vysvětlení (interpretaci)
: důležité je provádět pravidelně a soustavně
: poslouží k poznání vlastních motivů a tendenci,které mohou být podvědomé
: nevýhodou je obtížně zaznamenávání toku myšlenek - jsou rychlejší než psaní
7. Současné sebepozorování
: introspekce - pozorování sama sebe v právě přítomném situaci (je nejnáročnější metodou
sebepoznávání)
: pozorujeme napětí ve svalech,dýchaní,emoce,myšlení,chování
: je výhodná pro sebevýchovu,protože při pozorování se mění kvalita pozorovaného (dech -
zklidnění,zlost - zmírnění,svalové napětí - uvolnění - relaxace)
: nevýhodou je menší objektivita - subjektivně zabarvené,nemožnost současně prožívat a
pozorovat cit - jedná se o vzpomínku na cit

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S PRŮJMY INFEKČNÍHO PŮVODU

3. dubna 2008 v 17:05 | P.B. |  Infektologie
OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S PRŮJMY INFEKČNÍHO PŮVODU
: jedná se o časté,vodnaté stolice,jejichž příčinou je infekční činitel
: podléhají povinnému hlášení → nemocný je v karanténě
Původce
: shigela dysenterie) ,salmonela,vibrio comna (cholera)
Přenos
: alimentární (maso,vejce z nemocných zvířat),použití kontaminovaných nástrojů při přípravě stravy
,nedodržování hygienických předpisů lidmi kteří se stravou pracují
Inkubační doba
: liší se dle původce - hodiny až dny
Příznaky
: křečovité B v břiše (břicho je na pohmat bolestivé),nauzea,zvracení,zvýšená TT/horečka u dětí až
křeče ,časté,vodnaté nebo kašovité stolice,někdy příměs krve a hnisu
: ztráta vody a elektrolytů vede k rychle dehydrataci (děti,staří lidé a oslabení lidé)
Diagnostika
: anamnéza - co jedl ,kde byl,hygienické návyky,zda mě ještě někdo v rodině průjmy
: fyzikální vyšetření - pohmatem zjistíme bolestivé břicho
: stolice K+C ,hemokultura (jen u některých onemocnění,např.:cholera)
Léčba
: rehydratace → per os iontové nápoje,čaj ,pokud neleze per os tak parenterálně F1/1,G 5%,
dodání minerálů
: strava → vývary z mrkve,rýže,později kaše (bramborová nemaštěná) - podáváme v malých
dávkách,dieta šetřící s omezením nestravitelných zbytků a tuků
: ATB (úplavice,cholera,NE! Salmonela),střevní dezinficienc(Endiaron),chemoterapeutika
,Reasec (symptomatický lék,má antisekreční efekt),antidiarhoika (Carbosorb) ,Tinktura opií (
snižuje střevní peristaltiku)
Ošetřovatelská péče
: hospitalizace nemocného závisí na původci onemocnění
: pohyb - klid na lůžko,teplo,později pohyb podle stavu
: hygiena - v akutním stádiu sestra,péče o konečník (Rybilka,Imazol)
: výživa - viz terapie + dostatek tekutin
: sledujeme - P+V,laboratorní výsledky,stav hydratace,FF,bolest
: vyšší potřeby - souvisí s dlouhodobou hospitalizací a pracovním omezením

OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S INFEKČNÍ MONONUKLEOZOU

3. dubna 2008 v 16:35 | P.B. |  Infektologie
OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH S INFEKČNÍ MONONUKLEOZOU
: akutní infekční onemocnění postihující starší děti a dospívající
: způsobuje postižení jater (rozsah poškození je různý)
Původce
: EB virus (virus Epstein-Barrové ), cytomegalovirus
Přenos
: vstupní branou infekce jsou HCD (jedinci,kteří nemají protilátky,intimní/orální kontakt)
: krevní deriváty
Příznaky
: únava (únavový syndrom),teploty,faryngitida,zvětšení uzlin (krční a podčelistní)
: B hlavy a svalů,zažívací potíže,hepatosplenomegalie
: někdy petechie na přechodu měkkého a tvrdého patra
: vyjímečně erytém,ikterus,krvácivé příznaky,postižení CNS,otok víček
Inkubační doba
: v dospělosti 30-40 dní
: u dětí 10-14 dní
Diagnostika
: anamnéza,fyzikální vyšetření
: FW,KO+diff (leukocytóza,zvýšení monocytů),sérologie(titr protilátek EBV) ,zvýšené IgM
(žádanka na ELFO)
: JT (bilirubin,ALT,AST) , u krvácení QUICK ,trombocyty (KO)
: EKG,RTG S+P
Léčba
: symptomatická v domácí péči
: klid → z důvodu únavového syndromu
: ATB,Priessnitzové obklady na krk → pokug je přidružená streptokoková angína
: hepatoprotektiva (Esenciale forte,Lipovitan,Flavobion)
: při velkém postižení jater a CNC → nutná hospitalizace,podávají se kortikoidy
Ošetřovatelská péče
: pacient je většinou v domácím ošetření
: pohybový režim - podle stavu nemocného (únavový syndrom) ,snížit tělesnou námahu
: stravování - doporučuje se jíst pravidelně 5krát denně,D4 (s omezením tuku)
- lehká,výživná strava → teplé polévky, celozrnné obiloviny, ovoce, zelenina, libové
bílé maso (ryby,drůbež,králík) , dostatek bílkovin (nízkotučné produkty)
- v případě polykacích potíží polotekutá strava a pití po malých doušcích
- dostatek čerstvě vylisovaných zeleninových či ovocných šťáv a minerálek
- vynechat → tuky (zátěž pro játra), sladkosti, polotovary s potravinářskými přísadami,
smažená jídla, hamburgery, uzeniny, výrobky z bílé mouky,alkoholické a
nealkoholické kupované nápoje, kávu a čaj
: hygiena - zvláštní péče o DÚ a kůži