Únor 2009

RTG VYŠETŘENÍ ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ

18. února 2009 v 11:49 | zápisky z VŠ |  Radiologie
Hysterosalpingografie (HSG)
 • vyšetření dutiny děložní a vejcovodů pozitivní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření
  • vyšetření se má provádět 5.- 10. den po menstruaci
  • nemocná je vyprázdněná, dostává premedikaci
 • Sledování po vyšetření
  • klid na lůžku 4 - 6 hodin, po tuto dobu kontrolovat celkový stav pacie

RTG VYŠETŘENÍ CNS

18. února 2009 v 11:46 | zápisky z VŠ |  Radiologie
Nativní snímek lebky a páteře
 • klasický skiagrafický snímek
 • Příprava k vyšetření a sledování po vyšetření-nejsou nutné, pouze před vyšetřením bederní páteře má být nemocný vyprázdněný

Angiografie mozku a míchy
 • rtg kontrastní vyšetření zobrazuje cévní systém mozku a vybraných úseků míchy
 1. Karotická angiografie - zobrazuje oblast a. carotis interna
 2. Vertebrální arteriografie - kontrastní látky zobrazuje úsek vertebrálních tepen
 3. Mozková panangiografie - zobrazuje naplnění všech přívodných tepen
 4. Arteriografie míchy - zobrazuje spinální tepny
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je nalačno a dostane premedikaci
 • Sledování po vyšetření
  • sledovat základní životní funkce, citlivost a výskyt epileptických záchvatů

Perimyelografie (PMG)
 • vyšetření páteřního kanálu pozitivní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je lačný
  • premedikace
 • Sledování po vyšetření
  • dodržovat klid na lůžku 6 - 8 hodin vsedě nebo polosedě a přijímat dostatek tekutin


Pneumoperimyelografie (PPMG)
 • vyšetření páteřního kanálu negativní kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření - jako u perimyelografie
 • Sledování po vyšetření
  • klid na lůžku 24 hodin v poloze vodorovné nebo Trendelenburgově
  • sledovat základní vitální funkceRTG VYŠETŘENÍ SKELETU

18. února 2009 v 11:40 | zápisky z VŠ |  Radiologie

Nativní snímek
 • provádí se vždy nejméně ve dvou projekcích (předozadní a bočné), někdy také v několika postaveních
 • Příprava k vyšetření - není nutná, je potřeba jen odstranit kovové předměty z povrchu těla, pouze při vyšetření pánve a bederní páteře má být nemocný vyprázdněný
 • Sledování po vyšetření - není nutné

Artrografie
 • rtg vyšetření kloubů kontrastní látkou
 • Příprava k vyšetření - nemocný je nalačno
 • Sledování po vyšetření - klid na lůžku, chladivé obklady proti otokům

RTG VYŠETŘENÍ VYLUČOVACÍ SOUSTAVY

18. února 2009 v 11:36 | zápisky z VŠ |  Radiologie

Nativní nefrogram
 • snímek ledvin bez podání kontrastní látky
 • provádí se před intravenózní urografii

Vylučovací urografie
 • kontrastní vyšetření ledvin a močových cest
 • Příprava k vyšetření
  • očistit střeva os stolice a plynů (očistné klyzma, medikace)
  • omezení přísunu tekutin
 • Sledování po vyšetření - není nutné

Ascendentní urografíe
 • kombinované vyšetření cystoskopické a rentgenologické
 • kontrastní látka se vstřikuje ureterálními cévkami zavedenými pomocí cystoskopu do ledvinné pánvičky
 • Příprava k vyšetření - jako u vylučovací urografie, nemocný musí být lačný
 • Sledování po vyšetření
  • nemocný musí hojně pít
  • dle ordinace MUDr. se profylakticky podávají antibiotika

Arteriografie ledvin
 • kontrastní rtg vyšetření cévního zásobení ledvin
 • Příprava k vyšetření - obdobná jako u vylučovací urografie, ne­mocný musí být lačný
 • Sledování po vyšetření - jako u arteriografie

RTG VYŠETŘENÍ GIT

18. února 2009 v 11:29 | zápisky z VŠ |  Radiologie
Rtg žaludku a duodena
 • provádí se vestoje a vleže skiaskopicky a skiagraficky
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný musí být lačný, poslední lehké jídlo může před 22. hodinou
  • v den vyšetření nemocný neužívá žádné léky (antacida, spasmolytika atd.), nesmí pít ani kouřit
 • Sledování po vyšetření
  • sledujeme vyprazdňování nemocného (může dojít k zácpě)
  • dostatek tekutin, aby došlo k naředění kontrastní látky a jejímu lepšímu odstranění ze žaludku
Enteroklýza
 • rentgenové kontrastní vyšetření tenkého střeva
 • do tenkého střeva se vpravuje pomocí tenké enterální sondy velké množství ředěné baryové kontrastní látky - sleduje posun kontrastu ve střevě
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je vyprázdněný a lačný
 • Sledování po vyšetření
  • není nutné.
Nativní snímek břicha vestoje
 • vyšetření na hladinky
 • vyšetření se soustřeďuje na zjištění případných hladinek tekutiny střevního obsahu, které se tvoří při poruše střevní průchodnosti
 • zvláštní pří­prava k vyšetření a sledování po vyšetření nejsou nutné
Irigografie
 • rentgenové vyšetření tlustého střeva
 • Příprava k vyšetření
  • dokonalé vyprázdnění tlustého střeva (podle zvyklosti pracoviště se podává očistné klyzma nebo perorálně různé preparáty či roztoky podle zvyklostí pracoviště)
  • v den vyšetření nemusí být nemocný lačný, může sníst lehkou snídani
 • Sledování po vyšetření - zvláštní sledování není nutné

Cholecystografie
 • rentgenové kontrastní vyšetření žlučníku (kontrastní látku dostane nemocný perorálně)
 • Příprava k vyšetření
  • den před vyšetřením dostává nemocný naposledy lehkou svačinu a od 18. hodiny každých 10 minut po l diagnostické tabletě (celkem 8krát), leží přitom na pravém boku
  • Sledování po vyšetření - není nutné

Cholangiografie
 • rentgenové kontrastní vyšetření žlučníku a žlučových (kontrastní látka podaná intravenózně)
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný musí být vyprázdněný (absolvovat očistné klyzma nebo užít laxativa)
  • před vyšetřením lačný
 • Sledování po vyšetření
  • nezbytné nejméně 30- 45 minut pro možnost pozdní alergoidní reakci po podané kontrastní látce

Transkutánní cholangiografie
 • přes kůži a přes jaterní parenchym se tenkou jehlou vpravuje do žlučovodu kontrastní látka (např. Telebrix nebo raději méně dráždivá látka) a kontrastně znázorněné žlučovody se snímkují
 • Příprava k vyšetření
  • nemocný je nalačno
  • základní laboratorní vyšetření (krevní obraz, hemokoagulační faktory, jaterní testy, amylázy v séru i v moči a glykémii, vždy podle ordinace lékaře)
 • Sledování po vyšetření
 • pacient má dodržovat klid na lůžku (sledujeme známky peritoneálního dráždění), může hned pít, jíst asi po 6 hodinách

Arteriografie břišních tepen
 • vyšetření se provádí při podezření na nádor v dutině břišní
 • Příprava k vyšetření - nemocný musí být dokonale vyprázdněný
 • Sledování po vyšetření - jako po každé arteriografii

RTG VYŠETŘENÍ KVS

18. února 2009 v 11:14 | zápisky z VŠ |  Radiologie

Koronarografie
 • kontrastní znázornění věnčitých tepen
 • Kontrastní látka se vstřikuje do katétru, který je obvykle zaveden ze stehenní tepny v třísle aortou do odstupu věnčitých tepen
 • Příprava před vyšetřením
  • nemocný musí být lačný
  • premedikaci
 • Sledování po vyšetření
  • 24 hodin klid na lůžku
  • nejméně 6 hodin kompresivní náplasťový obvaz
  • kontrola místa vpichu a měření objemu stehna (krvácení, známky zánětu, tvorba hematomu atd.)
Ventrikulografie levé komory
 • rtg vyšetření, při kterém se zobrazuje levá srdeční komora
Angiokardiografie
 • vyšetření, sleduje se postup kontrastní látky pravou síní, komorou přes plicní řečiště do levé síně a komory
Periferní arteriografie
 • zobrazení tepen na dolních končetinách
 • Příprava před vyšetřením a sledování nemocného po vyšetření u všech těchto vyšetření je stejná jako u koronarografie
Flebografíe
 • umožňuje získat obraz hlubokého žilního řečiště dolních končetin
 • Zvláštní příprava nemocného a sledování po vyšetření nejsou nutné
 • Vhodná je bandáž končetiny - prevence

RTG VYŠETŘENÍ DÝCHÁCÍHO ÚSTROJÍ

18. února 2009 v 11:08 | zápisky z VŠ |  Radiologie
Bronchografie
 • kontrastní vyšetření zobrazuje bronchiální strom a patologické dutiny
 • Příprava před vyšetřením
  • nemocný musí být lačný (nepřijímá stravu, tekutiny, nežvýká žvýkačku a nekouří)
  • dostává sedativa a léky tlumící kašel podle ordinace lékaře
 • Sledování po vyšetření
  • klid na lůžku, ležet ve Fowlerově poloze
  • Snažit se odkašlávat, nepít a nejíst minimálně 2 hodiny

Námět

16. února 2009 v 19:30 | P.B.
Ahojek,
zajímalo by mě jestli by jste sem chtěli ještě nějaké rubriky navíc.Pokud ano, byla bych ráda kdyby ste mi sem napsali jaká témata vás zajímají a já bych se tomu eventuélně přispůzobila.
Děkuji předem za nápady a náměty na nové rubriky....
Mějte se hezky. Péťa


MAGNETICKÁ REZONANCE

15. února 2009 v 19:21 | zápisky z VŠ |  Radiologie


 • tomografická vyšetřovací metoda
 • šetrná pro pacienta
 • nepoužívá škodlivé ionizující záření
 • má nejlepší tkáňový kontrast
 • využívá rozdílných magnetických vlastností různých tkání těla
Co MR vyšetřuje?
 • mozek,páteř,klouby
 • krk,mediastinum,srdce
 • parenchymatozní orgány dutiny břišní
 • pánev, měkké tkáně,prsa
 • cévy - MR angiografie

Příprava pacienta k vyšetření
 • vyšetření pohybového aparátu nevyžaduje speciální přípravu
 • vyšetření prsou - nitrožilní aplikace kontrastní látky (AA)
 • vyšetření břicha - pacient lačný
 • vyšetření malé pánve - plný močový měchýř
 • vyšetření oblasti hlavy - nepoužívat líčidla
 • premedikace - klaustrofobici,pacienti kteří nevydrží v klidu
 • poučení pacienta o vyšetření
  • ležet v klidu (15-60 minut)
  • stísněný prostor
  • silný hluk
  • při vyšetření hrudníku a břichá je nutné zadržení dechu
  • žilní přístup
  • nespolupracujícího pacienta je možné vyšetřit c celkové anestézii
  • před vstupem do MR vyšetřovny nutné odložení kovových předmětů

Kontrastní látky
 • nejčastěji látky s obsahem gadolinia
 • i.v. Podání
 • méně rizikové než iodové kontrastní látky - menší riziko alergii

Kontraindikace MR
 1. Absolutní
 • kardiostimulátor
 • elektronické a magnetické implantáty (defibrilátor,inzulínová pumpa,kochleární implantáty, elektronické infúzní pumpy ...)
 • cévní svorky (hlavně intracraniální
 • kovové nitrooční tělísko
 1. Relativní
 • I.trimestr gravidity
 • umělé srdeční chlopně - lze po 2 měsích po zavedení
 • ortopedické implantáty
 • střepiny,kulky,jiná kovová cizí tělesa
 • klaustrofobie

RENTGENOVÁ DOKUMENTACE

15. února 2009 v 19:20 | zápisky z VŠ |  Radiologie


 • před vyšetřením - žádanka, průvodka, tiskopis
 • při vyšetření - provozní deník(kniha)
 • po vyšetření - lékařský nález, obrazová dokumentace
 • dokumentace se archivuje na 3 roky (někdy 5 let)