Listopad 2009

ERYTROCYTY

3. listopadu 2009 v 13:17 | P.B. |  Fyziologie

= bezjaderné, vysoce specializované buňky,bikonkávního tvaru (vtěší povrch pro výmenu plynů)
- fyziolog. anizocytoza (nestejná velikost buněk stejného druhu) - mikro/makrocytoza

Tvar
- bikonkávní nebo eliptický
- patologický tvar
- sférocyty
- planocyty
- trepanocyty (srpkovitý tvar)
- poikilocytoza = přítomnost tvarově deformovaných ery

Složení
- 60% voda
- 40% sušina

Membrána ery
- vláknité struktury z lipoproteinů a glykoproteinů
- obasahuje enzymy a skupinové antigeny (AB0,Rh)

Funkce ery
- transport kyslíku,
- transport CO2
- podíllí se na udržení homeostázy

Počet ery
- muži 4,3-5,3 . 10 na 12/l
- ženy 3,8 - 4,8
- nad 5,3 = polycytémie (hypererytrocytoza) - patologická
- fyzilogická
- fyzilogická hypererytrocytoza - u novorozence, ve vysokohorském prostředí
- pod 4 = oligocytémie (erytrocytopenie)

Hemoglobin
- tvořen ze 4 podjednotek - 4krát hem a 4krát globinový řetězec (váže 4 molekuly O2)
- člověk má během svého vývoje různé typy hemoglobinu
- Hemoglobin dospělého typu (HbA)
- Fetální hemoglobin (HbF) = u plodu, má větší afinitu ke kyslíku
- fce : přenos kyslíku z plic do tkání a zpětný odvod oxidu uhličitého z tkání do plic
- HEM
- 4 pylorová jádra a Fe2

Stárnutí ery a degradace Hb
- životnost 120 dni
- klesí odolnost vůči O - pokles antioxidační kapacity
- globin - rozloží se na AMK (zásoby))
- hem - odštěpí se Fe2 -> naváže se na transferin -> zásoby - > váže se na skladovací molekulu (feritin, hemosiderin) -> hemoxydáza ->rozštěpení na tetrapyrol biliverdin a CO (to se vydechne) -> biliverdin konverotván na bilirubin -> bilirubin do jater pomocí albuminů -> konjugace s kyselinou glukuronovou -> vznik žluči
- pokud vystavíme kůži bílému světlu -> bilirubin se změní na lumirubin (rychleji se rozpadá) -> léčba novorozenecké žloutenky
- kern icterus = zasažení bazalních ganglií bilirubinem - těžké poškození mozku

Deriváty Hb
- HbO2 = oxyhemoglobin
- methemoglobin = oxidace železa na vyšší stupeň (Fe3+), není schopen vázat kyslík
- HbCO2 = karbaminohemoglobin - váže se na amino skupinu
- HbCO = karboxyhemoglobin - znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání

Hemolýza
- Hb uvolněny z ery ztrací schopnost vázat O2
- OSMOTICKÁ
- izotonický roztok s plazmou
- FYZIKÁLNÍ
- nešetrné zacházení, třepání
- CHEMICKÁ
- organická rzpouštědla, silné kyseliny, zásady
- TOXICKÁ
- bakteriáoní toxiny, hadí jedy
- IMUNOBIOLOGICKÁ
- protilátky

Erytropoéza
- tvorba červených krvinek v kostní dřeni
- hormon erytropoetin- produkován v ledvinách a játrech -> krví do kostní dřeně -> stimulace
kmenových bb
- regulátoren hormonu je hypoxie
- androgeny = zvyšují citlivost kmenových bb na erytropoetin
- katecholaminy a estrogeny = tlumí
- ONTOGENEZE
- 2-3 týden = krevní ostrůvky nas povrchu žloutkového váčku - embryonální Hb
- 6.týden = začátek erytropoezy v játrech
- 12.týden = játra a slezina - hepatolineální období
- 20.týden - tvorba v kostní dřeni
- po 32.týdnu = změna HbF na HbA
- po narození ve všech kostech
- v dospělosti pouze v plochých a krátkých kostech
- POTŘEBNÉ LÁTKY
- B12 = cyanokobalamin
- nedostatek = porucha zrání ery -> megaloblastická anémie (perniciozní)
- vstřebává se v distální části ilea spolu s vnitřních faktorem, který ho chrání před natrávením
- kyselina listová - nedostatek = makrocytární anémie
- B6 - syntéza hemu
- B2 - nedostatek = normocytární anemie
- vit C - metabolismus Fe2

Krev

2. listopadu 2009 v 18:55 | P.B. |  Fyziologie
- hlavní součást ECT (extracelulární tekutina)

Funkce
-transport látek (zajišťuje metabolismus všech buněk)
- udržení homeostázy
= ISOHYDRIE - stálé pH
= ISOOSMIE - stálý osmotický tlak
= ISOIONIE - stálý pomět iontů
= ISOTERMIE
- obrana organizmu (leukocyty)

Složky
- plazma
- korpuskulární součásti

Hematokrit
= procentuální zastoupení erytrocytů v objemové jednotce krve
- závísí na velikosti a množství erytrocytů
- rozdíl v různách orgánech
- muži 44, ženy 39

Specifická hmotnost krve
- závisí na množství erytrocytů, koncetraci hemoglobinu a plaz.proteinů
- plná krev 1052-1063 kg/m3
- plazma 1027 kg/m3
- erytrocyty 1090 kg/m3

Viskozita krve
- vyjadřuje se ve vztahu s destilovanou vodou
- závisí na počtu a velikosti ery a plazma.proteinech